Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – I. fáza

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
Číslo projektu: ITMS 26220220184
Výška NFP:  36 711 820,64 EUR
Hlavný cieľ projektu: Vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza
Číslo projektu: ITMS2014+313011D013
Výška NFP: 2 170 372,05 EUR
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov

Názov projektu: IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
Číslo projektu: ITMS2014+313011T413
Výška NFP: 1 877 865,28 €
Hlavný cieľ projektu: Vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií.

Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd

Názov projektu: Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
Číslo projektu: ITMS2014+313011T485
Výška NFP: 710 394,23 €
Hlavný cieľ projektu: Zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky