Základné informácie
 
 

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

 • Názov projektu:
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
 • Číslo projektu:
 • ITMS 26220220184
 • Výška NFP:
 • 36 711 820,64 €
 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a kosolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

 • Názov projektu:
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011D013
 • Výška NFP:
 • 2 170 372,05 €
 

Hlavný cieľ projektu:

Vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií.

 • Názov projektu:
 • IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011T413
 • Výška NFP:
 • 1 877 865,28 €
 

Hlavný cieľ projektu:

Zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky.

 • Názov projektu:
 • Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011T485
 • Výška NFP:
 • 710 394,23 €