Podnikatelia a firmy
 

Chcete s nami spolupracovať?

Ponúkame vám nasledovné služby:

 • spoločné výskumné projekty – pomoc pri vyhľadávaní partnera z UVP UNIZA, resp. ŽU do spoločných výskumných projektov,
 • zmluvný výskum – pomoc pri vyhľadávaní kontaktov z UVP UNIZA, resp. ŽU na konkrétne zadania zmluvného výskumu,
 • zaistenie právnej podpory pre zmluvný výskum, vyhľadávanie podporných finančných zdrojov pre spoločné výskumné projekty,
 • sprostredkovanie kontaktov na expertov UVP UNIZA, resp. ŽU ktorí sú schopní dodať odborné expertízy a analýzy,
 • sprostredkovanie využívania výskumných, vývojových a laboratórnych kapacít UVP UNIZA,
 • transfer poznania a technológií UVP UNIZA do praxe,
 • audit duševného vlastníctva vo vašej spoločnosti,
 • spolupráca pri nastavení účinnej ochrany predmetov duševného vlastníctva a pomoc pri jeho registrácii a komercializácii,
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a udržateľnosti predmetov duševného vlastníctva a výskumných projektov
 • ohodnotenie predmetov duševného vlastníctva,
 • pomoc pri príprave žiadostí o projekty, dotácie, inovačné vouchre atď.,
 • sprostredkovanie rôznych foriem vzdelávania s účasťou expertov UVP UNIZA.

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte nášho koordinátora