Oblasti výskumu
 

Inteligentné dopravné systémy

Inteligentné dopravné systémy integrujú informačné a telekomunikačné technológie s dopravným inžinierstvom za podpory ostatných súvisiacich odborov.

Zistiť viac

Inteligentné výrobné systémy

Aktivity IVS sú zamerané nielen na výskum, vývoj a aplikáciu inovatívnych prístupov a metód cielených na zvyšovanie efektivity komplexných moderných výrobných systémov.

Zistiť viac

Pokrokové materiály a technológie

V súčasnosti prevláda svetový trend znižovania nákladov na výrobu elektrickej energie predovšetkým z environmentálnych dôvodov.

Zistiť viac

Informačné a komunikačné technológie

Úloha  (IKT) je primárne zameraná na spracovanie a analýzu dát poskytovaných komplexnými systémami.

Zistiť viac