Služby
 

Ochrana duševného vlastníctva

Komplexne rieši problematiku prenosu poznatkov a technológií do praxe, ich komercializáciu a ochranu duševného vlastníctva.

Zistiť viac

Inkubátor

Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti, pomoc s vypracovaním podnikateľských plánov, vyhľadávanie partnerov, právne poradenstvo, marketingová podpora..

Zistiť viac

Projekty

Hlavným cieľom Projektového centra je podnecovať a podporovať činnosti a spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom prostriedkov získaných z projektovej činnosti.

Zistiť viac

Transfer technológií

Transfer technológií, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja či už realizovaného na pôde univerzity alebo za účasti univerzity ako partnera projektu.

Zistiť viac