Fakty a čísla
 
0
Celkové výdavky projektu
0 +
Pracovných miest
0
Špičkových laboratórií

Univerzitnývedecký parkŽilinská univerzita v Žiline

Myšlienka vytvorenia Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA) vznikla v roku 2010, keď si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedomilo potrebu výstavby inštitúcií, ktoré budú vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a expertmi v kľúčových oblastiach výskumu. Tie budú mať dopad aj na zlepšenie ekonomiky Slovenska a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom podpory aplikovaného výskumu a inovácií.

120 – 140 novo vytvorených pracovných miest, vrátane pozícií externých pracovníkov, doktorandov, postdoktorandov ako aj špičkových výskumníkov zo zahraničia

Celkové výdavky projektu: 44 161 344,21 EUR z toho oprávnené výdavky projektu predstavujú 41 069 161,76 EUR.

  • 2 budovy o celkovej rozlohe takmer 5 300 m2 (podlahová časť cca 3 550 m2)
  • 4 výskumné oblasti: inteligentné informačné systémy, inteligentné výrobné systémy, pokrokové materiály a technológie, informačno-komunikačné technológie
  • 1 projektový partner
  • 5 uzavretých medzinárodných zmlúv
  • 1 získaný top medzinárodný projekt ERA Chair