Spolupráca
 

Vedci

Zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva, vzdelávanie vedcov v oblastiach, prípravu nových VaV projektov...

Zistiť viac

Firmy

Spoločné výskumné projekty, zaistenie právnej podpory, audit duševného vlastníctva,vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti...

Zistiť viac

Študenti

Rozvoj upgrade nápadov a podnikateľských zručností, podujatia za účelom podpory podnikania, pomoc pri získavaní zdrojov financovania...

Zistiť viac

Médiá

Informovanie médií o tom, čo máme nové, ako postupuje výstavba, či aktivity vedeckého parku, monitoring vlastných výsledkov...

Zistiť viac