Študenti
 
Vedecký park pre študentov
  • Možnosť zúčastniť sa nami a partnermi organizovaných podujatí za účelom podpory podnikania (prednášky, workshopy, prezentácie),
  • rozvoj Vášho nápadu a podnikateľských zručností prostredníctvom mentoringu,
  • pomoc pri prihlásení sa na rôzne súťaže, napr. Podnikateľský nápad roka, Startup Weekend alebo Startup Awards (pomoc s prípravou prezentácií a pod.),
  • pomoc pri získavaní zdrojov financovania (sprostredkovanie kontaktov na business angels, resp. zástupcov rizikového kapitálu),
  • aktívny kontakt so startup komunitou, zabezpečenie kontaktov na už vzniknuté startup firmy.

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte nášho koordinátora