Home-image
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE A VÝSTUPY
Informácie o projektoch
 
  • Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch (CLEVERNET)
  • Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre  UAV
  • Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov
  • Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
ČÍTAŤ VIAC
ŠPIČKOVÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU
Univerzitný vedecký park
 
Sme unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015. Vytvorili sme tak 120-140 nových pracovných miest a podporujeme rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.
ČÍTAŤ VIAC
-