Trans Tech Burza

Na konci septembra (29. 9. – 30. 9. 2015)  sa konalo podujatie Trans Tech Burza, ktoré bolo zamerané na predstavenie výsledkov výskumu slovenských univerzít, vedeckých parkov a výskumných centier verejnosti. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia UVP ŽU ...