Inteligentné dopravné systémy
 

Inteligentné dopravné systémy integrujú informačné a telekomunikačné technológie s dopravným inžinierstvom za podpory ostatných súvisiacich odborov (ekonomika, teória dopravy, systémové inžinierstvo a pod.). Vo výskumnej oblasti pre IDS si kladieme základné ciele v riešení projektov, ktoré pomôžu nielen pri zvyšovaní:

  • bezpečnosti cestnej premávky,
  • efektívnosti prepravy (úspora času na prepravu),
  • kvality životného prostredia (naplnenie vízie Smart Cities),
  • produktivity komerčnej aktivity spoločnosti.

V rámci našich činností sa zameriavame na vývoj pokročilých aplikácii zameraných na poskytovanie inovatívnych služieb pre dopravu a ich riadenie. Aplikácie majú zabezpečiť vyššiu informovanosť, bezpečnosť a „inteligentnejšie“ používanie dopravných sietí, so zameraním na cestnú dopravu (v zmysle smernice EÚ 2010/40/EU zo 7. júla 2010).

Laboratóriá

Možnosti spolupráce

Radi privítame spoluprácu v rôznych oblastiach. Či už ide o výskum, poradenstvo, projekty, kurzy alebo transfer technológií do praxe a ochranu duševného vlastníctva.