Výskum inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy
 

Aktivita je zameraná na výskum a vývoj v oblasti rekonfigurovateľných a logistických konceptov; hodnotenie, plánovanie a riadenie inovácií; monitorovanie, vizualizáciu a optimalizáciu výrobného procesu; s priamou previazanosťou na výrobné a logistické systémy z priemyselnej praxe.

Aktivity

  • Virtual Design of Manufactruring Systems – systém pre digitálne, virtuálne prototypovanie výrobných systémov, využívajúce rozšírenú realitu.
  • Ergonomické štúdie (výrobky, pracoviská, interakcia človek-stroj, dátový oblek, haptika, senzorika – pracovné prostredie, časové štandardy, simulácia) – ErgoSystem.
  • Práca s inteligentným 2D a 3D multi-kamerovým systémom.
  • Komplexný systém pre laserové meranie.
  • Výskum v oblasti humanoidných robotov a ich aplikácie v praxi.
  • Aplikačná podpora pre rozpoznávanie a spracovanie obrazu.
  • Platforma pre vizualizáciu výrobného procesu.
  • Vývoj a implementácia modulárnych, rekonfigurovateľných, inteligentných robotických systémov.
  • Komplexné hodnotenie úrovne inovácie a jej trhového potenciálu, riadenie inovácií.
  • Inteligentná platforma vnútropodnikovej logistiky s možnosťou rýchlej rekonfigurability, využívajúca autonómne bez obslužné inteligentné mobilné robotické systémy, automatický monitorovací a riadiaci systém pracujúci vo výrobnom takte.