Technológie IVS
 

Technológia pre výskum progresívnych prototypových technológií pre priemyselný, biomedicínsky a bionický výskum

 • Technológia CAD/CAE určená na numerické vedecké výpočty, modelovanie a simulácie.

 • Technológie na testovanie vzoriek kombinovaným namáhaním.

 • Technológia inteligentnej platformy vnútropodnikovej logistiky s možnosťou rýchlej rekonfigurácie.

 • Inteligentný multikamerový systém 2D.

 • Inteligentný multikamerový systém 3D.

 • Systém laserového merania.

 • Softvér pre rozpoznanie a spracovanie obrazu.

 • Technológia VDMS (Virtual Design of Manufacturing Systems) využívajúca rozšírenú realitu.
 • Humanoidný robot.

 • Technológia pre ergonomické štúdie v prostredí IVS.

 • Technológia pre infraštruktúru IVS vrátane komplexnej softvérovej podpory IVS.

 • Technológia pre vývoj aplikácií pre inteligentné montážne systémy (virtual commissioning).

 • Technológia pre vývoj riešení konceptu digital factory.

 • Technológia pre simuláciu a emuláciu mobilných robotických systémov.

 • Technológia pre výskum v oblasti analytických techník materiálov, prvkov a senzorov