Spoločné pracovisko ZIMS
 

Na pracovisku ZIMS vývoj a integrácia najnovších poznatkov, metód, systémov a technológii z oblasti výroby, montáže a dopravy. Jedným zo subsystémov ZIMS je aj Digitálny podnik, ktorý je vyvíjaný ako špecializovaný nástroj pre navrhovanie, digitalizáciu, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu výrobných systémov. 

Nové inteligentné výrobné systémy vyžadujú aj nové kompetencie pracovníkov. Preto je súčasťou ZIMS i modul inovatívnej prípravy študentov s využitím najnovších edukačných technológií a prístupov, označovaný ako Learning university. 

Meranie a diagnostika

 • Vibro-diagnostika.
 • Meranie únikov v tlakových systémoch.
 • Kvantifikácia okolností nehody (rýchlosť jazdy, deformačné sily a pod.).
 • Diagnostika prevodoviek.
 • Testovanie životnosti ložísk.
 • Návrh automatizovaných meracích systémov.

Podpora moderného konštruovania

 • Rapid prototyping.
 • Reverzné inžinierstvo.
 • Presné konštruovanie s pomocou 3D skenovania zložitých plôch (napr. návrh optimálnych ergonomických tvarov).
 • Konštruovanie „na objednávku“ s podporou všetkých potrebných moderných technológií.
 • Aplikácia inovačných metód a princípov – TRIZ, ARIZ, bionika, …

Digitálne projektovanie

 • Digitalizácia výrobných priestorov.
 • Kompletné projektovanie výrobných systémov.
 • Optimalizácia výrobných layoutov.
 • Poskytovanie komplexných logistických riešení (AGV logistický systém).
 • Simulácia výrobných procesov, optimalizácia.
 • Optimalizácia pracovísk – ergonómia.