Sme unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015. Podporujeme rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.

Merateľné ukazovatele a výstupy realizovaných projektov:

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – I. fáza (výstupy)

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza (výstupy)

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov (výstupy)

Výskum a  optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd (výstupy)