Prototypovanie inteligentných výrobných systémov a reverzné inžinierstvo
 

V rámci tejto aktivity realizujeme špičkový výskum a vývoj v oblasti počítačového modelovania a reverzného inžinierstva pre inteligentné výrobné systémy s výsledkami priamo aplikovateľnými do technickej praxe.

Aktivity

  • Digitalizácia reálnych objektov a tvorba presných 3D modelov (výrobky, haly, …).
  • Komplexná správa digitálnych dát, dátová reprezentácia, uchovávanie, kompresia, prezentácia a transfer.
  • Výskum progresívnych prototypových technológií pre priemyselný, biomedicínsky a bionicky výskum.
  • CAD/CAE návrh a analýzy – numerické vedecké výpočty, modelovanie a simulácia.
  • Testovanie vzoriek kombinovaným namáhaním osový ťah-tlak na báze systému Inova a 3D súradnicové meracie pracovisko so senzorikou na presné meranie a reverse engineering.
  • Skúšky ložísk s využitím virtuálneho skúšobníctva.
  • Skúšky prevodoviek s využitím virtuálneho skúšobníctva.
  • Znalostná báza pre virtuálne skúšanie technických a bionických produktov.