Laboratórium Interakcie človek-stroj
 

Výskumné aktivity v rámci laboratória umožňujú uskutočňovať užívateľské testovanie interakcie ľudského faktora so strojmi a prístrojmi v meniacich sa podmienkach a na základe analýzy získaných údajov navrhovať zmeny ústiace do zvýšenia efektivity a bezpečnosti skúmaných procesov. Rozhranie človek – stroj možno charakterizovať ako vzájomnú komunikáciu a interakciu medzi človekom a strojom. Je to miesto, kde sa stretáva technológia s človekom.

 

Realizovaný výskum laboratória:

 • vplyv vizuálneho smogu na vodiča,
 • pasportizácia dopravných značení a vizuálneho smogu na vybranej komunikácii,
 • viditeľnosť dopravných značení na cestnej komunikácii počas dňa a v noci,
 • komparácia meraní eyetracking (sledovanie pohybu očí) v reálnych a laboratórnych podmienkach,
 • testovanie jazdy vodiča v simulátoroch (zdieľanie skúseností),
 • zdieľanie znalostí rušňovodiča pre jazde v reálnom prostredí,
 • testovanie emailovej reklamy,
 • A/B testovanie reklamy,
 • testovanie pohybu zákazníka v eshope.

Oblasti výskumu:

 • analýza vplyvu vonkajších podmienok na ľudský faktor pri interakcii so strojom v reálnom alebo
 • simulovanom prostredí (reakčný čas, správanie sa v krízových situáciách, a pod.),
 • analýza vplyvu duševného stavu človeka na jeho spôsobilosť práce so strojmi a prístrojmi,
 • analýza dopravnej infraštruktúry z pohľadu účastníka premávky,
 • audit dopravného značenia cestnej infraštruktúry,
 • analýza vizuálneho smogu (bilboardov) na bezpečnosť cestnej premávky,
 • ergonómia dizajnu strojov a prístrojov (dopravných prostriedkov), s ktorými prichádza
 • človek ku styku v procese riadenia a manipulácie,
 • ergonómia pracovných činností človeka v rámci výrobných cyklov,
 • stratégia umiestňovania produktov v obchodných jednotkách.