Laboratórium 3D laserového skenovania
 

Technológia sa využíva na podporu digitalizácie predmetov a objektov v oblasti prvkov výrobných a logistických systémov pre priemyselné aplikácie. Laserový skener umožňuje presné zameranie priestorových informácií o skenovaných objektoch v 3D zobrazení s vysokou produktivitou práce oproti konvenčným postupom. Ďalšou položkou technológie je softvér pre vybudovanie inteligentného elektronického a fyzického archívu s možnosťou centralizovaného fyzického a elektronického uloženia, kontroly a bezpečnosti dát. Analytický a vizualizačný nástroj napojený na centralizovaný archív vedecko-výskumných dokumentov, podporuje tvorbu inteligentných databáz údajov.

Prenosný 3D laserový skener

Vysokorýchlostný 3D skener pre detailné meranie získava veľmi detailné trojrozmerné skeny okolitého prostredia vo veľmi krátkom čase, rádovo niekoľko minút. Je vybavený dotykovým displejom pre jednoduché ovládanie a nastavenie parametrov skenovania. Výsledkom skenovania je kompletná farebná sieť 3D bodov, ktorá digitálne reprodukuje aktuálny stav. Vďaka nízkej hmotnosti, malým rozmerom a jednoduchému dotykovému ovládaniu je možné ušetriť až 50% skenovacieho času v porovnaní s konvenčnými skenovacími systémami. Aplikácie využitia skenera sú nasledovné: skenovanie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, architektúra, BIM a stavebné inžinierstvo, inšpekcia a reverzné inžinierstvo, chemický priemysel a automobilový priemysel, archeológia a záchrana kultúrneho dedičstva, súdne inžinierstvo, dokumentácia nehôd.