Projekty

Projektové centrum

Hlavným cieľom Projektového centra je podnecovať a podporovať činnosti a spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom prostriedkov získaných z projektovej činnosti. Know-how Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, väzby na Žilinskú univerzitu v Žiline a partnerské organizácie tvoria základ pre úspešné realizovanie inovačných projektov. Projektové centrum poskytuje komplexnú škálu služieb od výberu vhodného typu projektu, oslovenia potenciálnych partnerov, prípravy projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu projektov. V rámci prípravy projektov podporujeme účasť inovačných firiem, výskumných organizácií a jednotlivcov (vedeckých a výskumných pracovníkov) v domácich i medzinárodných projektoch výskumu a vývoja.

Prečo s nami spolupracovať?

Aké služby ponúkame?

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu v oblasti prípravy a realizácie projektov kontaktujte Projektové centrum.

email: projekt@uvp.uniza.sk