Výskum a vývoj v oblasti pokrokových výrobných technológií, nových konceptov montáže
 

Cieľom aktivity je výskum a vývoj v oblasti pokrokových výrobných technológií, nových konceptov montáže, modelovania, simulácie a prototypovania inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle.

Aktivity

  • Návrh komplexnej infraštruktúry pre IVS, komplexná softvérová podpora IVS, vrátane embeded automatizácie high speed, PLC failsafe a riadenia, periférií, panelov operátora, RFID modulov, a rozširujúcich modulov.
  • Výskum, vývoj a aplikácia vývojového prostredia pre inteligentné montážne systémy (virtual commissioning).
  • Systém VisWizard – analýza „linked“ dát.
  • Výkonný výpočtový a databázový server pre IVS.
  • Technology Foresight – budúce výrobné systémy.
  • Knižnice 3D digitálnych objektov výrobných systémov.
  • Knižnice 3D modelov častí výrobných systémov.