Laboratórium monitorovania vitálnych parametrov
 

Laboratórium MVP sa zaoberá aktuálnymi témami najmä v oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Uvedené oblasti výskumu sa neustále rozširujú a napomáhajú pri riešení rôznych problémov vo verejnom zdravotníctve ako aj pri domácej starostlivosti. Hlavná výskumná téma laboratória monitorovania vitálnych parametrov sa zaoberá výskumom a vývojom inteligentných systémov pre monitorovanie vitálnych funkcií človeka pomocou odevov pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka. Hlavným cieľom výskumu je prispieť k naplneniu platforiem budúcnosti založenej na bezdrôtovom monitorovaní a prenose vitálnych funkcií človeka s možnosťou následnej zdravotnej starostlivosti v reálnom čase. Riešenie je postavené na najnovších celosvetových trendoch aplikovaného výskumu v oblasti inteligentných textílií a odevov určených pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka.

Koncept Inteligentného odevu

Koncept Inteligentného odevu, resp. jeho prvky sú tiež integrovateľné napr. do lôžka (domáca posteľ alebo lôžko pacienta) a umožňujú neinvazívne monitorovanie EKG signálu človeka. Taktiež je možná napr. integrácia do sedadiel automobilov a vyhodnocovanie napr. bdelosť šoféra. V rámci laboratória bola vytvorená aplikácia k monitorovaniu pohybu človeka v modelovom apartmáne a detekcia neštandardných situácií – napr. pádu, ktorá v priestore monitoruje vybrané body na tele človeka pomocou technológie Microsoft Kinect na účely realizácie vybraných akcií. Komunikácia medzi softvérom a pripojenými zariadeniami je na báze technológie LoRa, ktorá sa využíva v Internet of Things riešeniach.

Inovatívne systémy monitorovania vitálnych parametrov

Laboratórium disponuje prototypom inteligentného odevu so zabudovanými textilnými senzormi,

komunikačným rozhraním a terminálom s používateľským rozhraním na účely vytvorenia komplexného systému mobilného monitorovania vitálnych funkcií človeka. Z hľadiska aplikácie má inteligentný odev široké uplatnenie pri monitoringu vitálnych funkcií a zdravotného stavu človeka s prioritným uplatnením najmä v oblastiach:

  • zdravotníctva: monitorovanie pacientov najmä s chronickými ochoreniami (neurologické poruchy, kardiovaskulárne ochorenia, mozgové príhody a infarkty) bez obmedzovania vykonávania ich bežnej činnosti; monitorovanie zdravotného stavu dieťaťa (diagnostika syndrómu náhleho a neočakávaného úmrtia – SIDS), prevencia zdravých ľudí a sledovanie životných funkcií starších či osôb so zdravotnými rizikami,
  • športu: priebežné snímanie a monitorovanie biometrických údajov pri športových aktivitách;
  • aplikácie pre ochranné odevy do odvetí s rizikom ohrozujúcim život človeka napr. hasiči, polícia,armáda a pod.,
  • automobilový priemysel: monitorovanie vitálnych funkcií posádky vozidla,