Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

2 budovy: celková rozloha takmer 5300 m2 (podlahová plocha cca. 3550 m2).

4 výskumné oblasti: inteligentné dopravné systémy, inteligentné výrobné systémy, pokrokové materiály a technológie, informačno-komunikačné technológie.

15 špičkových výskumných laboratórií.

1 projektový partner.

5 uzavretých medzinárodných zmlúv.

1 získaný top medzinárodný projekt ERA Chair.

120-140 novo vytvorených pracovných miest, vrátane pozícií externých pracovníkov, doktorandov, postdoktorandov ako aj špičkových výskumníkov zo zahraničia.

Celkové výdavky projektu: 44 161 344,21 EUR z toho oprávnené výdavky projektu predstavujú 41 069 161,76 EUR.