O nás
 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP) je organizačnou zložkou (ústavom) UNIZA a vznikol ako excelentné pracovisko s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. Hlavným poslaním UVP UNIZA je najmä zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora nezávislého výskumu a transferu poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja, realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov, pokrokových materiálov a informačno-komunikačných systémov. UVP UNIZA sa orientuje najmä na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi a integráciu výskumných aktivít UNIZA s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.