Modelovanie a simulácia inteligentných výrobných systémov s aplikáciami riešení v priemysle
 

Predmetom aktivity je najmä výskum a vývoj metód a systémov pre moderné projektovanie výrobných podnikov ako komplexných prepojených celkov. Do tejto oblasti patrí koncept digitálneho podniku, simulácia a emulácia mobilných robotických systémov a podpora virtuálnej reality v procese digitálneho návrhu produktu a výrobného systému.

Aktivity

  • Podpora riešenia problematiky Digital Factory.
  • Simulácia a emulácia mobilných robotických systémov.
  • Pokrokový systém virtuálnej reality na simuláciu Haptic riešení, 3D virtuálneho simulačného hardvérovo a softvérového systému na simuláciu činnosti obidvoch rúk, integrovaného na CAD digitálne modely a 3D imerzívne zobrazovanie rozšírenie funkcií o trekovací systém.