Publikácie vytvorené v rámci projektu - kód P0762
 

Názov projektu:

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov

Číslo projektu:

ITMS2014+313011T413

Výška NFP:

1 877 865,28 €

Hlavný cieľ projektu:

vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií

Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov, s ITMS2014 + kódom projektu 313011T413, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zoznam publikácií

The interactive model of traffic accident statistics in the context of the road safety policy [electronic] / M. Palčák, P. Kudela.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_1.pdf – Podiel 100 %

The environmental impact of road transport mobility [electronic] / P. Bukovan.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_2.pdf – Podiel 100 %

Security of railway crossings in the Slovak Republic and its impact on traffic accidents [electronic] / M. Palčák, P. Kudela.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_3.pdf – Podiel 100 %

Possibilities of object reconstruction from a point cloud as a tool for 3D object acquisition [electronic] / P. Kudela, M. Palčák.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_4.pdf – Podiel 100 %

Impact of normal calculation on object reconstruction in a 3D environment [electronic] / P. Kudela, M. Palčák.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_5.pdf – Podiel 100 %

Energy Intensity in Road Transport and the Need to Reduce It [electronic] / P. Bukovan.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_6.pdf – Podiel 100 %

Important road transport factors, road safety, standards [electronic] / D. Beňadik.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_7.pdf – Podiel 100 %

The development of Intelligent Transport Systems [electronic] / D. Beňadik.
In: ScienFIST (2019) ISSN 1339-9470. – Volume 5, Issue 1 (2019) [online]. – Spôsob prístupu: http://scienfist.org/2019/1_8.pdf – Podiel 100 %

Modelom riadený vývoj informačných systémov [electronic] / B. Bučko, K. Zábovská, M. Zábovský
In: Ikaros (2019) ISSN 1212-5075 [online]. – Spôsob prístupu: http://www.ikaros.cz/modelom-riadeny-vyvoj-informacnych-systemov – Podiel 100 %

3D CAD softvérové aplikácie v procese digitálneho návrhu prototypov [electronic] / M. Fandáková, B. Bučko, K. Zábovská
In: Ikaros (2019) ISSN 1212-5075 [online]. – Spôsob prístupu: http://www.ikaros.cz/3d-cad-softverove-aplikacie-v-procese-digitalneho-navrhu-prototypov – Podiel 100 %

Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy [electronic] / J. Jaroš, J. Jarošová
In: Ikaros (2019) ISSN 1212-5075 [online]. – Spôsob prístupu: http://www.ikaros.cz/uloha-centra-pre-transfer-technologii-pri-ochrane-dusevneho-vlastnictva-vytvoreneho-na-zilinskej – Podiel 100 %

Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov [electronic] / P. Kudela, M. Palčák
In: Ikaros (2019) ISSN 1212-5075 [online]. – Spôsob prístupu: http://www.ikaros.cz/fotogrametria-ako-nastroj-digitalizacie-malych-objektov – Podiel 100 %

Conceptual development of electromobility in conditions of slovak municipalities [electronic] / K. Hrudkay, J. Jaroš
In: Acta logistica (2019) ISSN 1339-5629 [online]. – Spôsob prístupu: http://www.actalogistica.eu/issues/2019/IV_2019_06_Hrudkay_Jaros.pdf – Podiel 100 %

Discretization for Naive Bayes taking the specifics of heart data into account [electronic] / Jan Bohacik, Michal Zábovský.
In: Journal of Information and Organizational Sciences [print] = JIOS. – ISSN 1846-3312. – Roč. 43, č. 1 (2019), s. 1-14 [print] – Spôsob prístupu: https://jios.foi.hr/index.php/jios/article/view/1210 – Podiel 50 %

Discovering fuzzy rules with parallelized linguistic variable elimination [electronic] / Ján Boháčik, Michal Zábovský.
In: 2019 – 11th International conference on knowledge and smart technology [electronic] : technology reinforcement and date absorption. – 2019. – ISBN 978-1-5386-7512-0. – s. 1-5. – Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8673317/proceeding – Podiel 50 %

Creating entrepreneurial education programs and ecosystems in universities [print] [Tvorba podnikateľských vzdelávacích programov a ekosystémov na univerzitách] / Anna Závodská, Veronika Šramová, Dario Liberona.
In: International journal of web engineering and technology [print, electronic]. – ISSN 1476-1289. – Roč. 14, č. 1 (2019), s. 4-29 [print, online]. – Spôsob prístupu: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=100341 – Podiel 33 %

Setting up a spin-off companies in the environment of the University of Žilina [Zakladanie spin-off spoločností v prostredí Žilinskej univerzity] / Veronika Šramová, Andrea Čorejová, Jaroslav Jaroš.
In: International may conference on strategic management – IMCSM19, č. 1, roč. 15 [electronic] : book of proceedings. – ISSN 2620-0597. – 1. vyd. – Bor: Univerzitet u Beogradu, 2019. – s. 500-506 [online]. – Spôsob prístupu: https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/view – Podiel 100 %

Koncepčný rozvoj elektromobility v podmienkach slovenských miest [electronic] / K. Hrudkay,P. Čuboň
In: Dopravná infraštruktúra v mestách [electronic] : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej konferencie. – 1 vyd. – Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. – ISBN 978-80-554-1594-9. – s. [1-8] [USB-key].  – Podiel 100 %

Intellectual property and technology transfer in university environment [electronic] [Duševné vlastníctvo a transfer technológií v prostredí univerzity] / Jaroslav Jaroš, Viera Bartošová, Jana Jarošová.
In: Research and Innovation [electronic] : collection of scientific articles. –  ISBN 978-0-9988574-3-0, 1. vyd. – New York: Yunona Publishing, 2019. – s. 38-41. – Spôsob prístupu: http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf – Podiel 67 %

Intelligent transport systems and electromobility in SR [electronic] / J. Jaroš, K. Hrudkay, A. Čorejová, V. Šramová.
In: Education and Golobal Studies [online]. – 2019 – ISBN 978-2-5494-0322-6 – Spôsob prístupu: http://conferencii.com/files/archive/2019-11.pdf – Podiel 100 %

Forms of commercionalization of research and development results at universities in the Slovak Republic [electronic] [Formy komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na univerzitách v Slovenskej republike] / Jaroslav Jaroš, Viera Bartošová, Jana Jarošová.
In: International Journal of Scientific and Engineering Research [electronic] = IJSER. – ISSN 2229-5518 (online). – Roč. 10, č. 7 (2019), s. 595-598 [online]. – Spôsob prístupu: https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Forms-of-commercialization-of-research-and-development-results-at-universities-in-the-Slovak-Republic.pdf Podiel 67 %

Methodology of town plans E-mobility [electronic]  / J. Jaroš, K. Hrudkay
In: International Scienfist Conferences Conferencii [electronic] – 2019 – ISBN 978-3-9819288-3-2 [online]. – Spôsob prístupu: http://conferencii.com/files/archive/2019-12.pdf – Podiel 100 %

Autonómne vozidlá v súčasnej spoločnosti [print] / B. Bučko
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-40-42 – Podiel 100 %

Koncepčný prístup k elektromobilite [print] / K. Hrudkay, P. Čuboň
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. C-155-158 – Podiel 100 %

Virtuálna realita v návrhu a výrobe prototypu [print] / K. Zábovská
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-247-250 – Podiel 100 %

Komunikačné siete novej generácie pre inteligentnú dopravu [print] / M. Zábovský, R. Kampf
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-78-81 – Podiel 100 %

Použitie umelej inteligencie v IDS [print] / M. Zábovský, R. Kampf
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-82-86 – Podiel 100 %

RTLS ako nastroj na identifikaciu a optimalizaciu internej logistiky [print] / J. Barabáš
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-36-39 – Podiel 100 %

Rekonfigurovateľné výrobné systémy pri vývoji prototypu [print] / M. Fandáková
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. D-300-305 – Podiel 100 %

Rekonštrukcia objektu z mračna bodov v softvérovom prostredí ako jeden zo základných nástrojov tvorby digitalizácie objektov [print] / P. Kudela, J. Tothová
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-186-189 – Podiel 100 %

Ochrana duševného vlastníctva v oblasti inteligentných dopravných systémov [print] / A. Čorejová
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-43-46 – Podiel 100 %

Kvantifikácia nákladov vlastného kapitálu pomocou modelu CAPM v dopravných podnikoch [print] / J. Jaroš, J. Jarošová
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. A-162-166 – Podiel 100 %

Tvorba a transfer startupov v oblasti Inteligentných dopravných systémov [print] / V. Šramová
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. A-418-421 – Podiel 100 %

Dôležité faktory cestnej dopravy, bezpečnosť na cestách, normy cestnej dopravy [print] / D. Beňadik
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-9-12 – Podiel 100 %

Elektromobil nie je jasná voľba [print] / P. Bukovan
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. C-146-149 – Podiel 100 %

Technická analýza systémov výberu elektronického mýta ETC  [print] / M. Palčák, M. Tomková
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. A-317-320 – Podiel 100 %

Regresná analýza dát ako nástroj na rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá [print] / M. Straka, M. Moravčík
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. C-159-163 – Podiel 100 %

Výskum inteligentného systému pre zníženie spotreby energie elektromobilu vo forme energetického asistenta. [print] / I. Gajdáč, Š. Medvecký, R. Sásik, PhD., S. Gregorová, J. Kajan
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. C-150-154 – Podiel 100 %

Klasifikácia parkovacích miest na báze dátovej množiny z UNIZA [print] / M. Gregor, M. Gregor, L. Ďurica, P. Lehocký
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. C-72-77 – Podiel 100 %

Definovanie požiadaviek na bio-telemetrický systém sledovania stavu vodiča ako významný prvok aktívnej bezpečnosti automobilu [print] / I. Gajdáč, L. Kováčová, M. Lukáč, P. Spišák, J. Šteininger
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-18-22 – Podiel 100 %

Využitie mikrovlnných selektívnych prvkov v inteligentnej doprave navrhnutých prostredníctvom genetických algoritmov [print] / T. Bielik, M. Marschall, PhD., H. Güzel, K. Blašková, M. Mikita
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-64-67 – Podiel 100 %

Využitie mikrovlnných selektívnych prvkov v inteligentnej doprave [print] / T. Bielik, B. Mičieta, T. Gregor, M. Dilský, P. Bezák
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-68-71 – Podiel 100 %

Exploring Women Travel Behaviour in the Region of Žilina from Large Scale Mobility Survey [print] / G. Pourhashem, Ľ. Buzna, T. Kováčiková, M. Hudák
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-59-63 – Podiel 100 %

Concept, design and implications of measuring the travel experience by smart-phone app [print] / Cornet
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-52-58 – Podiel 100 %

A Robust Control Technique for Stable Operation of a AC/DC Hybrid Microgrid Under Parameters and Loads VariationsMeno [print] / S. Amirkhan, M. Radmehr, M. Rezanejad, S. Khormali
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. F-47-51 – Podiel 100 %