Európska noc výskumníkov

Dňa 30.09.2022 sa v Žiline konal festival „Európska noc výskumníkov“, ktorá sa niesla v duchu hesla „Dôverujme vede“. Organizátori poukázali na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach nielen vzdelávania. Po dvoch online ročníkoch sa festival opäť konal prezenčne.

O tom, čo je skutočné a reálne návštevníkov presviedčali naši kolegovia v dvoch interaktívnych stánkoch.

V stánku s názvom „Ako umelá inteligencia (ne)vidí svet“ sa účastníci mohli dozvedieť zaujímavosti z histórie umelej inteligencie (UI), aj to ako nám UI pomáha v každodennom živote bez toho, aby sme o tom vedeli. Tak ako ľudia, tak ani UI nie je neomylná. Súčasťou bol pútavý kvíz, v ktorom návštevníci hádali, ktoré fotografie ľudí sú skutočné, a ktoré vytvorila umelá UI. Súčasťou bolo i rozpoznávanie obrazu z fotiek a videa, ktoré si návštevníci mohli vyskúšať v reálnom čase priamo na dostupnom zariadení.

V druhom stánku „Digitalizácia očami vedca“ sa účastníci mohli dozvedieť, akým spôsobom sa pomocou pozemného laserového skenovania a pozemnej a vzdušnej (dron) fotogrametrie vytvárajú 3D modely, ktoré potom slúžia na ďalšie simulácie v rámci dopravy. Ďalej sa mohli dozvedieť, ako sa tvorí dopravné modelovanie a plánovanie cestnej siete, ako sa modely spracúvajú a tvoria z nich mikrosimulácie. Poslednou témou bolo využitie simulácie realizovanej vo virtuálnej realite pri výuke detí MŠ a prvého stupňa ZŠ. Simulácia sa skladala z troch častí a učila deti ako správne prekročiť križovatku bez svetelnej signalizácie.

Európska noc výskumníkov (Zdroj:  UVP UNIZA)

Comments are closed.