Účasť na Slovenskej kooperačnej burze Nitra 2022 v odbornom diskusnom paneli Nový rozmer odolnosti priemyslu

Dňa 25. mája 2022 sa v rámci Slovenskej kooperačnej burzy Nitra 2022 konala konferencia Nový rozmer odolnosti priemyslu.

Konferencia bola určená pre odbornú i laickú verejnosť. Objasnila potrebu inovácií ako nevyhnutnosť adaptácie na nové postupy do výroby, vrátane energií a vyššej miery nezávislosti zásobovania výroby a zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Zástupcovia 51 firiem, inštitúcií a ekonomickej diplomacie sa zúčastnili troch desiatok B2B rokovaní. Do diskusného panelu prijali pozvanie Ján Petrovič, generálny riaditeľ Sekcie energetiky, MH SR, Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, ČSOB, Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR a manažérka pre firemné záležitosti, Jaguar Land Rover Slovakia. V zastúpení UNIZA prijal pozvanie Michal Zábovský, koordinátor výskumných úloh, Univerzitný vedecký park UNIZA. 

Témou diskusie boli opatrenia, ktoré budú nápomocné slovenskému priemyslu v napojení na iniciatívy EÚ pri preklenutí negatívnych vplyvov konfliktu na Ukrajine. Riešila sa dlhodobá stratégia znižovania dosahu priemyslu na životné prostredie.

Konferencia (Zdroj: Sario)
Konferencia (Zdroj: UVP Uniza)

Comments are closed.