Dátovo podložené služby samospráv

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch Mestského úradu Žilina konala konferencia s názvom Dátovo podložené služby samospráv. Program konferencie bol naplánovaný do troch blokov.

Prvý blok sa venoval projektu Clevernet – Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch. V tomto bloku bola zahájená prezentácia projektu Clevernet. Účastníkom konferencie bola odprezentovaná jeho náplň, ciele a činnosti, ktoré sa podarilo naplniť, a tiež tie, ktoré sú rozpracované a naplánované. Ďalej boli prezentované čiastkové práce projektu. Jednou z ambícii projektu je aj prispieť k tomu, aby samosprávy vedeli efektívne využívať dáta zo senzorových sietí, a tomu bola venovaná prezentácia Úvod do senzorových sietí

Druhý blok programu bol zameraný na príklady dobrej praxe, ktorý predstavoval rôznorodé príklady efektívneho riadenia na úrovni samospráv v prostredí krajského mesta i obce. A v rôznorodých oblastiach od verejného priestoru, cez infraštruktúru, odpadové hospodárstvo až po inovatívne sociálne služby.

Záverečný blok bol venovaný moderovanej diskusii. Diskusia bola plodná, poučná a podnetná. Diskutujúci nielen pomenovávali problémy, ale zdieľali aj skúsenosti a hľadali riešenia. Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov. Potešili nás kladné odozvy na programovú, odbornú i organizačnú stránku konferencie. Podarilo sa nám pripraviť príťažlivý a rôznorodý program a tiež zaujímavú diskusiu, ktorá pokračovala neformálne aj po skončení jej oficiálnej časti. Môžeme konštatovať, že konferencia splnila svoj účel, a to nás teší. Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí prispeli k organizácii, prednášajúcim a účastníkom konferencie. 

Bližšie informácie aj s jednotlivými prezentáciami sú na Odkaze

Konferencia (Zdroj: UVP Uniza)
Konferencia (Zdroj: UVP Uniza)

Comments are closed.