RIS Citython Žilina 2022

29.4 – 1.5.2022 hostila Žilinská univerzita v Žiline medzinárodné podujatie RIS Citython Žilina 2022, ktoré bolo organizované v spolupráci s oddelením Centra pre Transfer Technológií.

uniza-03092021-5
Žilinská univerzita v Žiline(Zdroj: Citython)

RIS Citython je medzinárodné podujatie, na ktorom zúčastnené tímy pracovali na výzvach od začiatku až po prezentovateľný projekt alebo prototyp, všetko za 54 hodín. Citython je zameraný na mestskú mobilitu, smart city a inovácie, kde skupina odborníkov a študentov v oblasti mestskej mobility, biznisu, UX, marketingu a oblasti spracovania veľkých dát spolupracuje na vytváraní inovatívnych riešení pre mesto Žilina.

Radi by sme vám predstavili víťazov hackathonu Citython Žilina 2022:

Víťazi Výzvy 1 TEAM Datagens (Roxani Gkavra a Pantelis Kaniouras) so svojím riešením, kde pekne skombinovali dostupné údaje do prístupu zameraného na občanov, aby sa zvýšila bezpečnosť jazdy na bicykli. Je potešujúce vidieť vnímanú a objektívnu bezpečnosť v ich riešení.

Finálna prezentácia: https://bit.ly/38SLOG2

Tím “Green Parking Smart Surroundings” víťazi Výzvy 2 (Filip Hanko, Diana Šimočková, Františka Mackaničová, Katarína Korfantová, Daniela Vavreková (UNIPO Mappers)) navrhli riešenie inteligentného parkovania postavené na dátach OSM a zameriavajú sa na veľmi “horúcu” tému prehrievania mesta v kombinácii s koncepciou nabíjacích staníc na solárnu energiu.

Finálna prezentácia: https://bit.ly/3kFut6f

Víťazmi Výzvy 3 sú “Cool Climate Solutions” – Michal Rajtek, Pavol Štefanec, Marek Kromka (alma mater Žilinská univerzita v Žiline). Ich riešenie je zamerané na inteligentné polievanie ciest, aby nedochádzalo k ich prehrievaniu. Ide o inteligentný spôsob kombinovania automatizovanej navigácie zavlažovacieho vozidla s inteligentným monitorovaním mikroklímy občanmi pomocou zdieľaných bicyklov a skútrov.

Finálna prezentácia: https://bit.ly/3KKnVOs

WEB RIS Citython Žilina 2022: https://www.citython.sk/

Erazmus 29.3.2022 (Zdroj: UVP Uniza)
Erazmus 29.3.2022 (Zdroj: UVP Uniza)

Comments are closed.