Cybersecurity in Universities: A Global Exchange

Náš kolega, Boris Bučko, sa nedávno vrátil z USA, kde úspešne ukončil program Cybersecurity in Universities: A Global Exchange. Tím pozostával z 25 expertov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí reprezentovali univerzity z 8 krajín Európy.

Program poskytol detailný pohľad na organizáciu výučby kybernetickej bezpečnosti na rôznych univerzitách v USA, ako aj možnosť diskutovať o súčasných výzvach vrátane tých, ktoré súvisia s rozvojom pracovných kompetencii v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Skúsenosti nadobudnuté počas programu nám výrazným spôsobom umožňujú prispieť k formovaniu koncepcie študijných programov kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Účastníci na Cybersecurity in Universities: A Global Exchange (Zdroj: UVP Uniza)

Comments are closed.