Rokovanie Slovenského národného komitétu PIARC

Dňa 22.03.2022 sa v Bratislave konalo rokovanie Slovenského národného komitétu PIARC, ktorého sa zúčastnil doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Národný zástupca v pracovnej skupine TF 3.1 Bezpečnosť cestnej infraštruktúry

Účastníkov rokovania privítal pán Peter Varga,  1. delegát Slovenského národného komitétu, ktorý spolu s pánom Jánom Šedivým, predsedom Slovenského národného komitétu predstavili program a ciele rokovania.

Po úvodných slovách dostali účastníci postupne možnosť vyjadriť sa k svojmu pôsobeniu v odborných orgánoch PIARC, informovať o plánovaných aktivitách, prípadne doplniť informácie,  ktoré sú uvedené na webovej stránke.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie pôsobenie zástupcov v PIARC, taktiež prínosy z medzinárodnej spolupráce využiteľné v praxi. Rokovanie sa z časti venovalo príprave účasti na 27. Svetovom cestnom kongrese v Prahe, ktorý sa bude konať v októbri  2023.

Účastníci stretnutia na MDV SR 22.3.2022 (Zdroj: MDV SR)

Comments are closed.