Exkurzia pre Erasmus študentov a učiteľov stredných škôl

Dňa 29.3.2022 sme v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA privítali Erasmus študentov a učiteľov stredných škôl zo Slovenska, Poľska, Grécka, Estónska a Španielska. Študenti boli rozdelení na dve skupiny, ktoré navštívili naše špecializované laboratória, v ktorých dostali odborný výklad v anglickom jazyku od vedeckých pracovníkov.

V Laboratóriu 3D digitalizácie bola odprezentovaná implementácia digitálnych technológii. Pozornosť sa sústredila na ich výhody a možnosti realizácie. Prezentácia bola veľmi interaktívna, ktorú podnecovali študenti svojimi otázkami. 

V Laboratóriu virtuálnej reality a ergonomickej analýzy bola študentom odprezentovaná ergonomická analýza, virtuálna realita CAVE (Computer Assisted Virtual Environment), infračervená kamera, software 3D CAD modelovanie, software pre simuláciu plynov a tekutín.

V Laboratóriu modelovania a simulácie krízových javov v doprave bol študentom odprezentovaný zámer využitia laboratória a ukážky vytvorených scenárov. Následne boli oboznámení so spôsobom tvorby scenára. Prezentácia prebiehala v anglickom jazyku a ukončená bola diskusiou, ktorú vyvolali otázky študentov, smerujúce k spôsobu narábania s programom a k ďalším možnostiam využitia laboratória.

Erazmus 29.3.2022 (Zdroj: UVP Uniza)
Erazmus 29.3.2022 (Zdroj: UVP Uniza)

Comments are closed.