Slovenský preklad významnej publikácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline v rámci spolupráce s Národným inštitútom pre štandardy a technológie Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických (NIST) vytvoril slovenský preklad špeciálnej publikácie s názvom:  Kompetenčný rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Táto svetovo uznávaná publikácia vydaná Národnou iniciatívou pre vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (NICE) je akceptovaná ako základný dokument pre popis a zdieľanie informácií súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou.

Kompetenčný rámec pre kybernetickú bezpečnosť tvorí referenčný dokument, na základe ktorého môžu organizácie a sektorové autority definovať ďalšie materiály a nástroje pre podporu rôznych aspektov vzdelávania nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zaujímavosťou je, že popri španielskom a portugalskom preklade, je slovenský preklad jednou z prvých cudzojazyčných verzií tejto publikácie.

Slovenský preklad publikácie je voľne dostupný na stiahnutie TUPreklad bude čoskoro dostupný aj na oficiálnej stránke Národného inštitútu pre štandardy a technológie Ministerstva obchodu Spojených štátov americkýchkde si môžete pozrieť aj pôvodnú anglickú verziu

Markus Spiske. (Zdroj: unsplash.com)

Comments are closed.