Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Analytické centrum dopravných informácií“

Žilinská univerzita v Žiline sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Analytické centrum dopravných informácií“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú analytickému spracovávaniu dopravných informácií, prípadne sa ich to nejako týka.

Štúdia uskutočniteľnosti „Analytické centrum dopravných informácií“, sa  venuje vybudovaniu Analytického centra dopravných informácií, ktoré bude zamerané na integráciu dát a informácií z komunikačných systémov, kamerových systémov, dispečerských monitoringov, logov zo zariadení a ich následné analytické spracovanie pre potreby operatívnych a najmä strategických rozhodnutí v oblasti dopravy.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Analytické centrum dopravných informácií“ zasielajte do 5. novembra 2019 prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu info@uvp.uniza.sk.

Dokumenty

Comments are closed.