Workshop IDS 2017

Je to už viac než dva roky, čo Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline organizoval workshop „Európske trendy v oblasti Inteligentných dopravných systémov – stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska“.

Čas pokročil a oblasť inteligentných dopravných systémov sa dynamicky rozvíja. Preto sme sa rozhodli organizovať ďalší ročník workshopu tentoraz so zameraním na mobilitu, dopravné dáta a informácie. Workshop bude pozostávať z nasledujúcich okruhov:

  1. Dopravné dáta a informácie
  • Dopravné dáta a informácie v rôznych módoch dopravy
  • Kvalita a kvantita dát
  • Dáta a informácie o statickej doprave
  1. Mobilita a digitálna doprava
  • Big Data v doprave
  • Mobilita obyvateľstva cez dáta z mobilných komunikačných systémov
  • Celoštátne sčítanie dopravy
  • Dáta v elektromobilite
  1. Projekty a aktivity v oblasti Inteligentných dopravných systémov na Žilinskej univerzite

Workshop sa uskutoční 7.11.2017 v priestoroch Žilinskej univerzity.

Program workshopu

Registračný formulár

Comments are closed.