Meetup so zástupcami spoločnosti Jaguar Land Rover

V priestoroch Univerzitného vedeckého parku sa konal zaujímavý meetup so zástupcami spoločnosti Jaguar Land Rover na Slovensku. Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia z viacerých sfér inovačného ekosystému v Žiline, ako napr. IT špecialisti, zástupcovia firiem, regionálnych inštitúcií, univerzity, startup komunity a ďalší, ktorých zaujíma téma inovácií. Hlavnou diskutovanou témou bola “Smart Mobility” zo všetkých svojich aspektov.

Comments are closed.