Konferencia DTI 2017

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline je spoluorganizátorom ôsmeho ročníka medzinárodnej konferencie DTI 2017.
Konferencia sa uskutoční 18. – 19. mája 2017 na Univerzitnom stredisku ZUBEREC.

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop Dnešné Trendy Inovácií 2017 bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí.

V rámci konferencie je možnosť publikácie odborných článkov, a to aj bez priamej účasti na konferencii.

Viac informácií

Comments are closed.