Stali sme sa novým strediskom patentových informácií

Súčasťou Centra pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sa stalo Stredisko patentových informácií (PATLIB).

V rámci spolupráce sa uskutočnil v piatok 9. septembra 2016 v priestoroch UVP UNIZA Konzultačný deň Úradu priemyselného vlastníctva SR. Prednášky boli zamerané na spracovávanie rešerší a prediagnostiku priemyselných práv.

“PATLIB poskytuje informačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva, tzn. základné informácie o možnosti priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb a podobne v Slovenskej republike. Služby tohto strediska sú určené pre zamestnancov a študentov Žilinskej univerzity, malým a stredným podnikom, technickej verejnosti a ostatným záujemcom. Súčasťou strediska je aj Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR,” povedala vedúca Centra pre transfer technológií UVP UNIZA Ing. Andrea Čorejová.

Comments are closed.