Podporujeme stážistov zo zahraničia

V rámci Operačného programu Vzdelávanie pre rozvoj vedomostí a poznatkov Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline hostí po dobu troch mesiacov stážistov z Univerzity Dąbrowa Górnicza v Poľsku. V rámci svojho pôsobenia získavajú praktické zručnosti užitočné pre rozvoj ich profesionálnej kariéry. Taktiež im v budúcnosti pomôžu uplatniť sa na pracovnom trhu.

Hlavnou náplňou práce bol výskum v oblasti humanoidných robotov NAO, výskum paralelných výpočtov, zameranie na technológiu MPI a  lokálnu inštaláciu MPI. Taktiež získali základné informácie o architektúre dátového centra Univerzitného vedeckého parku UNIZA a testovali technológiu MPI v miestom prostredí a porovnávali získané výsledky.

Univerzitný vedecký park UNIZA plánuje aj v budúcnosti spolupracovať so zahraničnými aj slovenskými univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami a podnikmi v rámci výmeny poznatkov a skúseností prostredníctvom stážových programov a aplikovaní výsledkov v praxi.

Info o projekte: POSTERPROJ.STAOWYPLIENG

unnamed

 

Comments are closed.