Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Dátum konania: 6. 10. 2016 – 7. 10. 2016

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR a ÚPV SR ako spoluorganizátor

 

Šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva. vedy, výskumu a športu SR organizovaný v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Jej súčasťou je panelová sekcia so súťažou o Najpútavejší plagát konferencie a odovzdávanie ocenení víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2016.

Nosnými témami prvého dňa konferencie sú fungovanie Národného centra pre transfer technológií Slovenskej republiky ako jedinečného prostredia na rozvoj využívania inovačného potenciálu akademických inštitúcií a financovanie technických riešení v raných štádiách vývoja so špeciálnym zameraním na fond na podporu prototypov. Tejto druhej téme sa budú venovať zahraniční hostia z Vysokého učení technického v Brne a Technickej univerzity vo Viedni. Prednášajúci zo slovenských univerzít predstavia svoje pracoviská pre transfer technológií a konkrétne chránené výstupy aplikovaného výskumu. Zástupkyňa spoluorganizátora podujatia priblíži najnovšie aktivity ÚPV SR, prototypy z pohľadu priemyselnoprávnej ochrany a služby Vyšehradského patentového inštitútu.

Na druhý deň konferencie bude prebiehať odborný seminár určený pracovníkom v oblasti transferu technológií a manažmentu vedy a výskumu s témami súčasný stav transferu technológií v slovenských akademických inštitúciách a jeho očakávaný vývoj. Prednášať budú zástupcovia vrcholového manažmentu zo SAV, STU v Bratislave, UK v Bratislave a ŽU v Žiline.

Účasť na podujatí je bezplatná, tlmočenie je zabezpečené.

Elektronická registrácia do 30. 9. 2016

Viac informácií

Comments are closed.