Univerzitný vedecký park otvoril svoje brány pre kolegov

Tretí júnový týždeň patril v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA) Dňu otvorených dverí pre zamestnancov Žilinskej univerzity. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do špecializovaných laboratórií a administratívnych priestorov.

Po oficiálnom privítaní riaditeľom UVP UNIZA doc. Ing. Michalom Zábovským, PhD. nasledovala krátka prezentácia aktivít Centra pre transfer technológií, v ktorom sa návštevníci dozvedeli, aké príležitosti na spoluprácu s UVP UNIZA existujú, či už v rámci spoločného výskumu, licencovania technológií, alebo spin-off a start-up projektov.

Následne sa návštevníci presunuli do niekoľkých špecializovaných laboratórií, v ktorých im výskumní pracovníci UVP UNIZA priblížili svoje výskumné aktivity.

Medzi predstavenými bolo Laboratórium monitorovania vitálnych parametrov, čo je komplex priestorov vo forme štandardného bytu, ktorý je špičkovo vybavený komerčne dostupnými komplexnými systémami domácej starostlivosti a monitorovania vitálnych funkcií a Laboratórium vývoja a výroby prototypovej elektroniky, kde mohli vidieť 3D tlačiareň a špeciálny šijací stroj na inteligentné textílie.

Taktiež Smart Cities – Laboratórium riadenia, modelovania a simulácie dopravy, Laboratórium statickej dopravy, Laboratórium krízových stavov v doprave a taktiež simulátor jazdy a vibrácii v cestnej doprave. Záujemci si mohli vyskúšať jazdu na trenažéri kamióna. V Laboratóriu nekonvenčných pohonov a ich komponentov bola predvedená názorná ukážka testovacieho zariadenia MAHA.

Laboratória zamerané na kamerové systémy a laserové merania – digitálny 2D a 3D tomograf, termokamera a meracie zariadenia ako optický mikrometer, laserový profilometer či laserový skener.  Návštevníci mohli vidieť ako pracujú AGV ťahače s bezpečnostnou bránou, virtuálny showroom či humanoidné roboty NAO, ktoré dokážu chodiť, dvíhať zo zeme predmety a naučiť sa tancovať. Poslednou zastávkou prehliadky bolo Dátové centrum.

„Predstavenie nových priestorov a technológií ukazuje výsledky, ktoré sme dosiahli za posledné 4 roky s ohľadom na dlhodobý výskumný zámer Žilinskej univerzity v Žiline. Samotné špičkové laboratóriá sú výsledkom práce viacerých výskumných tímov Žilinskej univerzity v Žiline, či už pracujúcich priamo v Univerzitnom vedeckom parku alebo na materských pracoviskách. Vo viacerých ohľadoch boli realizované extrémne náročné činnosti a procesy, preto by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom našej univerzity, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie celého projektu, “ povedal riaditeľ UVP UNIZA.

Ďakujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Foto: Ing. Jana Jarošová, PhD.

Comments are closed.