REINEU2016 – „ REINDUSTRIALIZÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE“

26. – 28. októbra 2016

Táto medzinárodná konferencia bude jednou z najrozsiahlejších akcií v rámci slovenského predsedníctva EÚ v roku 2016 a predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Primárne sa zameriava na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších” výrobných odvetviach. Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR bolo poverené prípravou podujatia v úlohe koordinátora projektového tímu.

Viac info: REinEU2016 – SAVE THE DATE

Comments are closed.