Zahraničná návšteva v UVP UNIZA

Vo štvrtok 10.3.2016 hostil UVP účastníkov zahraničnej návštevy z Moldavska, Bieloruska, Ruska a Ukrajiny, ktorí navštívili UNIZA v rámci projektov TEMPUS. V dopoludňajších hodinách výskumníci UVP odprezentovali svoje laboratóriá a technológie, v priebehu odpoludnia prebiehali prezentácie a diskusie so zamestnancami CTT na tému transfer technológií na UNIZA.

Comments are closed.