Trans Tech Burza

Na konci septembra (29. 9. – 30. 9. 2015)  sa konalo podujatie Trans Tech Burza, ktoré bolo zamerané na predstavenie výsledkov výskumu slovenských univerzít, vedeckých parkov a výskumných centier verejnosti. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia UVP ŽU, ktorí predstavili v rámci posterovej sekcie 7 aplikačných výskumných projektov, medzi nimi aj napr. Inteligentné textílie a odevy na monitorovanie vitálnych funkcií človeka.

01 img

Comments are closed.