Kontakt

Koho kontaktovať?

Riaditeľ UVP UNIZA

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

email: michal.zabovsky@fri.uniza.sk

Ak máte záujem o spoluprácu alebo niektorú zo služieb parku, kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

email: ctt@uvp.uniza.sk

Ak chcete nadviazať spoluprácu v oblasti projektov, či projekt podať a zabezpečiť len jeho servis, kontaktujte Projektové centrum.

email: info@uvp.uniza.sk

Ak potrebujete vyjadrenie alebo doplňujúce informácie z oblasti Public Relation, kontaktujte nás:

e-mail: media@uvp.uniza.sk

Ak potrebujete informácie alebo chcete spolupracovať v rámci konkrétnej výskumnej oblasti, kontaktujte vždy priamo výskumníkov a zodpovedných pracovníkov z danej oblasti.

Inteligentné dopravné systémy
email: ids@uvp.uniza.sk

 

Inteligentné výrobné systémy
email: ivs@uvp.uniza.sk

 

Pokrokové materiály a technológie
email: pmat@uvp.uniza.sk

 

Informačné a komunikačné technológie
email: ikt@uvp.uniza.sk

Kde sa nachádzame?

Univerzitný vedecký park sa nachádza v areáli Žilinskej univerzity v Žiline.