Publications created within the project
 

Name of the project:

Research and optimization of automated road vehicles based on forensic investigation of traffic accidents.

Project number:

ITMS2014 + 313011T485

NFP amount:

€ 710,394.23

The main goal of the project:

Finding the technical, safety and durability properties of modern and automated road vehicles, mainly focusing on their automated and robotized elements.

List of publications

These publications were created, due to supporting, under the Operational Program Research and Innovation for the project: “Research and optimization of automated road vehicles based on forensic investigation of traffic accidents”, with ITMS2014 + project code 313011T485, co-financed by the European Regional Development Fund.

Konštrukcia skúšobnej figuríny pre nárazové skúšky typu „vozidlo – zraniteľný účastník cestnej premávky“ [print] / E. Kolla, Ľ. Macurová, I. Dirnbach, R. Madleňák
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-37-40 – Podiel 100%

Prevádzkové vplyvy na životnosť akumulátorov autonómnych vozidiel [print] / T. Kubjatko, J. Janura, J. Novotný, J. Podhorský, M. Hrubizna, P. Kudela, K. Böhm, D. Paula, O. Hundarenko
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-41-45 – Podiel 100%

Vyhodnotenie testov moderných vozidiel v rôznych dopravných scenároch [print] / P. Vertaľ, P. Kohút, M. Vyparina, K. Zábovská, M. Chmulík
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-87-91 – Podiel 100%

Neues Verfahren zur Erhöhung der Transparenz bei der EES-Wert-Bestimmung [electronic] / V.M.Görtz, S. Kamphausen, M. Nienhaus, T. Kubjatko
In: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik (2019) – Zborník príspevkov – ISSN 0724-2050 – s. 250-261 – Podiel 100%

Posúdenie vybraných parametrov presnosti rektifikácie [electronic] / M. Rédl, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: Trilobit (2019) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – Podiel 70%

Analýza priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácií [electronic] / L. Imrich, T. Korpeľ, Ľ. Macurová, M. Čopiak
In: Trilobit (2019) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – Podiel 100%

Ohodnocovanie cestných vozidiel v podmienkach Slovenskej republiky [print] / M. Rédl, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: JuFoS (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5730-0 – s. 74-82 – Podiel 75%

Synergy of Forensic and Security Engineering in Relation to the Model of Deformation Energies on Vehiscles After Traffic Accidents [print] / T. Kubjatko, M.Görtz, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: TRANSPORT MEANS (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 1822-296 X – s.1342 – 1348 – Podiel 70%

Development of Road Safety Status and the Evalution Criterion Causes of Specific Traffic Accidents [print] / M. Ballay, Ľ. Macurová, P. Kohút, M. Čopiak
In: TRANSPORT MEANS (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 1822-296 X – s.765-770 – Podiel 70%

Vergleich der Aktivierung von Fussgängererkennungs-systemen am Beispiel Subaru Outback und Volvo V40CC [print] / P. Vertaľ, Kasanický, G., Kubjatko, T, Steffan, H. VKU – Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik (medzinárodný vedecký časopis) 56. ročník, číslo 5/218. str. 168-183 Podiel 100% 

Využitie inteligentných priechodov pre chodcov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy [electronic] / M. Čopiak, Ľ. Macurová,M. Ballay
In: Trilobit (2018) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – s. 12 – Podiel 70%

Preventívne opatrenia na zníženie dopravnej nehodovosti nechránených účastníkov cestnej premávky [electronic] / M. Čopiak, Ľ. Macurová,M. Ballay
In: Trilobit (2018) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – s. 8 – Podiel 77%

Bezpečnosť a nehodový dej cyklistov ako účastníkov cestnej premávky v Slovenskej republike [print] / Šiser, A. – Ballay, M. – Macurová, Ľ. – Čopiak, M.
In: JuFoS 2018 – odborný vedecký časopis – ISSN 978-80-214-5321-1 – s. 73-79 – Podiel 50%

Stanovenie hodnoty vozidiel so zásahom do počítadla najazdených kilometrov [print] / T.Korbeľ, T. Kubjatko, L. Imrich, J. Ondruš
In: Forenzná činnosť v cestnej doprave (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 978-80554-1380-8 – s. 71-84 – Podiel 100%

Nové druhy a možnosti využitia sériových diagnostických systémov pre činnosť technického znalca [print] / A. Haring, T. Kubjatko, J. Ondruš
In: Forenzná činnosť v cestnej doprave (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 978-80554-1380-8 – s. 29-39 – Podiel 100%

Zpomalení současných moderních vozidiel a metodika měření [print] / P. Kohút, R. Jurina, J. Dudáček
In: ExFoS 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5459-0 – s. 115-138 – Podiel 100%

Opóźnienie hamowania nowoczesnych samochodów i metodyka jeho pomiaru [electronic] / P. Kohút, R. Jurina, J. Dudáček
In: ExFoS 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5459-0 – s. 115-138 – Podiel 100%

Warning for vulnerable road user by ADAS vehicles [electronic] / P. Vertaľ, G. Kasanický
In: E26. výročný kongres analytikov dopravných nehôd EVU 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-90-903-0511-0– s. 9-18 – Podiel 100%

Analýza asistenčného systému SUBARU s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazu [print] / P. Vertaľ, T. Kubjatko, G. Kasanický
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 2-16 – Podiel 100%

Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody pri špecifických dopravných nehodách [print] / P. Kohút
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 21-34 – Podiel 100%

Vznik nehôd na železničných priecestiach s možnosťami ich zamedzenia [print] / P. Blaho, J. Gašparík, J. Veselka, M. Hrubizna
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 39-43 – Podiel 100%

Nové prvky aktívnej bezpečnosti ako prevencia dopravných nehôd [print] / G. Kasanický, P. Vertaľ
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 9-22 – Podiel 100%

Poznatky z testovania asistenčného systému vozidiel SUBARU EYESIGHT – na rozpoznávanie chodcov a jeho potenciál na zvyšovanie bezpečnosti premávky [print] / P. Vertaľ, T. Kubjatko, G. Kasanický
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 79-102 – Podiel 100%

Numerische methoden für die erhöhung der sicherheit der verletzbaren teilnehmer des strassenverkehrs [print] / M. Ptak, E. Kolla
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 131-142 – Podiel 100%

3D – Photogrammetrie in der unfallrekonstruktion [print] / K. D. Brösdorf, K-D., M. Görtz, M. , T. Kubjatko, J. Mehnert
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.143-168 – Podiel 100%

Prípadová štúdia – Vplyv technického stavu cestného vozidla na vznik nehodového deja [print] / T. Korbeľ, T. Kolla
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.169-178 – Podiel 100%

Prípadová štúdia – Špecifická dopravná nehode [print] / Imrich, L. , Kolla, E., Drevený, I.
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.209-220 – Podiel 100%

Comparison of activation of pedestrian detection system in Subaru Outback and Volvo V40CC [print] / Vertaľ, P., Kasanický, G., Kubjatko, T., Hermann, S.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.73-86 – Podiel 100%

Pedestrian Injuries as a Parameter for Impact Velocity Estimation in Car – Pedestrian Accidents [print] / E. Kolla a kol.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.179-185 – Podiel 100%

Numerical Methods for Vulnerable Road User safety Enhancement [print] / M. Ptak, E. Kolla
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.187-193 – Podiel 100%

Deceleration of current generation of road vehicles during intensive braking and conditionality of accident quantities with respect to this parameter [print] / Kohút, P., Jurina, R., Ondruš, J.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.263-275 – Podiel 100%

Traffic accidents on junctions controlled by traffic lights [print] / Dirnbach, I., Kubjatko, T., Ondruš, J.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.309-320 – Podiel 100%

Possibilities and limitations for the clarification of insurance fraud relating to road transport (damage assessment) [print] / Brösdorf, K-D., Görtz, M., Kubjatko, T., Mehnert, J.
In:  Zborník príspevkov z 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. – ISBN 978-80-554-1265-8 – Podiel 100%

Predchádzanie a znižovanie následkov cestných dopravných nehôd – inžiniersko-technická prevencia. [print] / T. Kubjatko
In:  Kriminologická a inžiniersko – technická prevencia cestných dopravných nehôd. Monografia, Slovensko – ISBN 978-80-554-1275-7– s.155-234 – Podiel 100%