V rámci inteligentných dopravných systémov, orientujeme výskum aj na vývoj konkrétnych aplikácií a technológií:

  • technológia pre výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy,
  • vytvorenie monitorovacieho, rozhodovacieho a informačného systému cestnej dopravy kritických lokalít,
  • výskum systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy,
  • technológia pre výskum a vývoj riadiacich systémov pre inteligentné parkoviská.