Názov projektu: Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
Číslo projektu: ITMS2014+313011T485
Výška NFP: 710 394,23 €
Hlavný cieľ projektu: zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky.

Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd“, s ITMS2014 + kódom projektu 313011T485, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konštrukcia skúšobnej figuríny pre nárazové skúšky typu „vozidlo – zraniteľný účastník cestnej premávky“ [print] / E. Kolla, Ľ. Macurová, I. Dirnbach, R. Madleňák
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-37-40

Prevádzkové vplyvy na životnosť akumulátorov autonómnych vozidiel [print] / T. Kubjatko, J. Janura, J. Novotný, J. Podhorský, M. Hrubizna, P. Kudela, K. Böhm, D. Paula, O. Hundarenko
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-41-45

Vyhodnotenie testov moderných vozidiel v rôznych dopravných scenároch [print] / P. Vertaľ, P. Kohút, M. Vyparina, K. Zábovská, M. Chmulík
In: Vedecká konferencia UNIZA (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1635-9 – s. E-87-91

Neues Verfahren zur Erhöhung der Transparenz bei der EES-Wert-Bestimmung [electronic] / V.M.Görtz, S. Kamphausen, M. Nienhaus, T. Kubjatko
In: Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik (2019) – Zborník príspevkov – ISSN 0724-2050 – s. 250-261

Posúdenie vybraných parametrov presnosti rektifikácie [electronic] / M. Rédl, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: Trilobit (2019) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795

Analýza priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácií [electronic] / L. Imrich, T. Korpeľ, Ľ. Macurová, M. Čopiak
In: Trilobit (2019) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795

Ohodnocovanie cestných vozidiel v podmienkach Slovenskej republiky [print] / M. Rédl, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: JuFoS (2019) – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5730-0 – s. 74-82

Synergy of Forensic and Security Engineering in Relation to the Model of Deformation Energies on Vehiscles After Traffic Accidents [print] / T. Kubjatko, M.Görtz, Ľ. Macurová, M. Ballay
In: TRANSPORT MEANS (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 1822-296 X – s.1342 – 1348

Development of Road Safety Status and the Evalution Criterion Causes of Specific Traffic Accidents [print] / M. Ballay, Ľ. Macurová, P. Kohút, M. Čopiak
In: TRANSPORT MEANS (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 1822-296 X – s.765-770

Vergleich der Aktivierung von Fussgängererkennungs-systemen am Beispiel Subaru Outback und Volvo V40CC [print] / M. Ballay, Ľ. Macurová, P. Kohút, M. Čopiak
In: TRANSPORT MEANS (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 1822-296 X – s.765-770

Využitie inteligentných priechodov pre chodcov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy [electronic] / M. Čopiak, Ľ. Macurová,M. Ballay
In: Trilobit (2018) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – s. 12

Preventívne opatrenia na zníženie dopravnej nehodovosti nechránených účastníkov cestnej premávky [electronic] / M. Čopiak, Ľ. Macurová,M. Ballay
In: Trilobit (2018) – odborný vedecký časopis – ISSN 1804-1795 – s. 8

Bezpečnosť a nehodový dej cyklistov ako účastníkov cestnej premávky v Slovenskej republike [print] / M. Čopiak, Ľ. Macurová,M. Ballay
In: JuFoS 2018 – odborný vedecký časopis – ISSN 978-80-214-5321-1 – s. 73-79

Stanovenie hodnoty vozidiel so zásahom do počítadla najazdených kilometrov [print] / T.Korbeľ, T. Kubjatko, L. Imrich, J. Ondruš
In: Forenzná činnosť v cestnej doprave (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 978-80554-1380-8 – s. 71-84

Nové druhy a možnosti využitia sériových diagnostických systémov pre činnosť technického znalca [print] / A. Haring, T. Kubjatko, J. Ondruš
In: Forenzná činnosť v cestnej doprave (2018) – Zborník príspevkov – ISSN 978-80554-1380-8 – s. 29-39

Zpomalení současných moderních vozidiel a metodika měření [print] / P. Kohút, R. Jurina, J. Dudáček
In: ExFoS 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5459-0 – s. 115-138

Opóźnienie hamowania nowoczesnych samochodów i metodyka jeho pomiaru [electronic] / P. Kohút, R. Jurina, J. Dudáček
In: ExFoS 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-214-5459-0 – s. 115-138

Warning for vulnerable road user by ADAS vehicles [electronic] / P. Vertaľ, G. Kasanický
In: E26. výročný kongres analytikov dopravných nehôd EVU 2017 – Zborník príspevkov – ISBN 978-90-903-0511-0– s. 9-18

Analýza asistenčného systému SUBARU s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazu [print] / P. Vertaľ, T. Kubjatko, G. Kasanický
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 2-16

Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody pri špecifických dopravných nehodách [print] / P. Kohút
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 21-34

Vznik nehôd na železničných priecestiach s možnosťami ich zamedzenia [print] / P. Blaho, J. Gašparík, J. Veselka, M. Hrubizna
In: Znalectvo odborný vedecký časopis, ÚSI ŽU v Žiline 2017 – časopis – ISBN 1335-1133– s. 39-43

Nové prvky aktívnej bezpečnosti ako prevencia dopravných nehôd [print] / G. Kasanický, P. Vertaľ
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 9-22

Poznatky z testovania asistenčného systému vozidiel SUBARU EYESIGHT – na rozpoznávanie chodcov a jeho potenciál na zvyšovanie bezpečnosti premávky [print] / P. Vertaľ, T. Kubjatko, G. Kasanický
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 79-102

Numerische methoden für die erhöhung der sicherheit der verletzbaren teilnehmer des strassenverkehrs [print] / M. Ptak, E. Kolla
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s. 131-142

3D – Photogrammetrie in der unfallrekonstruktion [print] / K. D. Brösdorf, K-D., M. Görtz, M. , T. Kubjatko, J. Mehnert
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.143-168

Prípadová štúdia – Vplyv technického stavu cestného vozidla na vznik nehodového deja [print] / T. Korbeľ, T. Kolla
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.169-178

Prípadová štúdia – Špecifická dopravná nehode [print] / Imrich, L. , Kolla, E., Drevený, I.
In:  Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd 2016 – Zborník príspevkov – ISBN 978-80-554-1276-4– s.209-220

Comparison of activation of pedestrian detection system in Subaru Outback and Volvo V40CC [print] / Vertaľ, P., Kasanický, G., Kubjatko, T., Hermann, S.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.73-86

Pedestrian Injuries as a Parameter for Impact Velocity Estimation in Car – Pedestrian Accidents [print] / E. Kolla a kol.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.179-185

Numerical Methods for Vulnerable Road User safety Enhancement [print] / M. Ptak, E. Kolla
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.187-193

Deceleration of current generation of road vehicles during intensive braking and conditionality of accident quantities with respect to this parameter [print] / Kohút, P., Jurina, R., Ondruš, J.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.263-275

Traffic accidents on junctions controlled by traffic lights [print] / Dirnbach, I., Kubjatko, T., Ondruš, J.
In:  Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016.Bratislava, Slovensko – ISBN 978-80-554-1260-3– s.309-320

Possibilities and limitations for the clarification of insurance fraud relating to road transport (damage assessment) [print] / Brösdorf, K-D., Görtz, M., Kubjatko, T., Mehnert, J.
In:  Zborník príspevkov z 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. – ISBN 978-80-554-1265-8

Predchádzanie a znižovanie následkov cestných dopravných nehôd – inžiniersko-technická prevencia. [print] / T. Kubjatko
In:  Kriminologická a inžiniersko – technická prevencia cestných dopravných nehôd. Monografia, Slovensko – ISBN 978-80-554-1275-7– s.155-234