1. Multitel ASBL, Belgium

Multitel

2. National University of Kaohsiung, Taiwan

University_Kaohsiung

3. SLOVENSKO-ČÍNSKA OBCHODNÁ KOMORA, o. z., Bratislava

SCOK

4. UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA, Chile

Universidad_Santa_Maria

5. Univerzita Pardubice

Univerita_Pardubice

6. AC&T Management, a.s., Žilina

IC&T

7. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

Huawei

8. Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky, CVTI SR

CVTI

9. CEIT, a.s.

CEIT

10. Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin

Biomed

11. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)

Medipark

12. Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

UVP_UK

13. Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

Technicom

14. Univerzitný vedecký park STU Bratislava

STU_BA

15. Univerzitný technologický inkubátor STU

Inkubator_STU