MERATEĽNÉ UKAZOVATELE A VÝSTUPY
Informácie o projektoch
 
  • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – I. fáza
  • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza
  • IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
ČÍTAŤ VIAC
ŠPIČKOVÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU
Univerzitný vedecký park
 
Sme unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi
špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015. Vytvorili sme tak 120-140
nových pracovných miest a podporujeme rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.
ČÍTAŤ VIAC
-