Znalostné technológie a podpora rozhodovania

Cieľom výskumu bude spracovanie rozsiahlych množín dát štruktúrovanej a najmä neštruktúrovanej povahy primárne vznikajúcich v systémoch IDS a IVS (big data, massive data processing, a pod.), analytické spracovanie dát s ohľadom na proces podpory rozhodovania (massive analytical processing) ako aj riešenia analytických úloh metódami operačného výskumu a problematikou podpory rozhodovania v reálnom čase. Snahou bude vyvinúť integračnú platformu pre transformáciu transakčných a analytických dát zo systémov IDS a IVS do formátov potrebných pre rozšírenú analýzu a získavanie znalostí pre IKT.

 

Vizualizácia konceptov v antológii

ikt2

 

Virtuálne skúšobníctvo

ikt3